Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων 2018

Για τα εξεταστικά κέντρα των ειδικών μαθημάτων αλλά και οδηγίες για τους υποψηφίους διαβάστε εδώ και εδώ