Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων 2017

Για τα εξεταστικά κέντρα των ειδικών μαθημάτων αλλά και οδηγίες για τους υποψηφίους διαβάστε εδώ