Ωράριο για ενημέρωση από καθηγητές 2017-18

Για τη δική σας διευκόλυνση προτείνουμε να προσέρχεστε τις παρακάτω ώρες για κατ' ιδίαν ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών σας ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε να συζητήσετε με τους καθηγητές τους. Οι καθηγητές αυτές τις ώρες έχουν κενό και θα μπορείτε να τους βρείτε στο γραφείο τους.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1.

ΔΡΑΚΟΥ Φ.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Τρίτη   5η ώρα
2.

ΓΕΩΡΓΑΚΑ Κ.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 3η ώρα
3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 4η ώρα
4.

ΚΑΡΔΑΣΗ Σ.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 3η ώρα
5.

ΜΙΧΑΛΑ Α.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 3η ώρα
6.

ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Δ.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τρίτη  5η ώρα
7.

ΡΟΥΣΣΗ Μ.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη  4η ώρα
8.

ΤΖΙΜΑ Ι.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 4η ώρα
9.

ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ Α.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 3η ώρα
10.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τρίτη 4η ώρα
11.

ΜΠΡΙΝΟΣ Π.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τρίτη 2η ώρα
12.

ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Ν.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τρίτη 3η ώρα
13.

ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ Α.

ΦΥΣΙΚΟΣ Τετάρτη 6η ώρα
14. ΣΥΡΙΓΟΣ Α.

ΦΥΣΙΚΟΣ

Τρίτη 5η ώρα
15.

ΤΣΑΜΗΣ Χ.

ΦΥΣΙΚΟΣ Τρίτη 3η ώρα
16. ΜΟΥΓΙΟΣ Π. ΧΗΜΙΚΟΣ

Τετάρτη 4η ώρα

17.

ΠΟΡΦΥΡΗ Π.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Τετάρτη 4η ώρα

18.

ΤΑΣΣΟΥ Ε. ΑΓΓΛΙΚΩΝ Τρίτη 4η ώρα

19.

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Δευτέρα 4η ώρα

20.

ΛΟΥΓΑΡΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Δευτέρα 4η ώρα

21.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 2η ώρα
22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 4η ώρα
23. ΠΟΥΛΑΚΗ Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Πέμπτη 1η ώρα
24. ΜΠΟΤΣΑΣ Κ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Πέμπτη 3η ώρα
25. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ Τρίτη 5η ώρα