Ωράριο για ενημέρωση από καθηγητές 2021-22

Για τη δική σας διευκόλυνση προτείνουμε να προσέρχεστε τις παρακάτω ώρες για κατ' ιδίαν ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών σας ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε να συζητήσετε με τους καθηγητές τους. Οι καθηγητές αυτές τις ώρες έχουν κενό και θα μπορείτε να τους βρείτε στο γραφείο τους. Απαραίτητη η δηλωση στο edupass

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1.

 
2.

ΓΕΩΡΓΑΚΑ Κ.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 4η ώρα
3. ΣΤΑΜΑΚΟΥ Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 4η ώρα
4.

ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 4η ώρα
5.

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 5η ώρα
6.

ΔΑΜΑΝΙΑΚΟΣ Ι.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 6η ώρα
7.

ΡΟΥΣΣΗ Μ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 3η ώρα
8.

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 2η ώρα
9.

ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ Α.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 5η ώρα
10.

ΓΚΑΝΑΠΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τρίτη 5η ώρα
11.

ΜΠΡΙΝΟΣ Π.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τετάρτη 4η ώρα
12.

ΛΕΦΑ

ΦΥΣΙΚΟΣ Τετάρτη 3η ώρα
13.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τετάρτη 5η ώρα
14. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 

Τετάρτη 5η ώρα
15.

ΤΣΑΜΗΣ Χ.

ΦΥΣΙΚΟΣ Τρίτη 3η ώρα
16. ΜΟΥΓΙΟΣ Π. ΧΗΜΙΚΟΣ

Τρίτη 3η ώρα

Τετάρτη 5η ώρα

17.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΑΓΓΛΙΚΟΣ Τρίτη 5η ώρα

18.

ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΓΓΛΙΚΟΣ Τετάρτη 5η ώρα

19.

   

20.

ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τρίτη 3η ώρα

21.

 
22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Τρίτη 4η ώρα
23.    
24. ΜΠΟΤΣΑΣ Κ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Τετάρτη 2η ώρα
25. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ Τρίτη 4η ώρα