Ωράριο για ενημέρωση από καθηγητές 2022-23

Για τη δική σας διευκόλυνση προτείνουμε να προσέρχεστε τις παρακάτω ώρες για κατ' ιδίαν ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών σας ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε να συζητήσετε με τους καθηγητές τους. Οι καθηγητές αυτές τις ώρες έχουν κενό και θα μπορείτε να τους βρείτε στο γραφείο τους. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1.

 
2.

ΓΕΩΡΓΑΚΑ Κ.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 4η ώρα
3. ΣΤΑΜΑΚΟΥ Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 3η ώρα
4.

ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 4η ώρα
5.

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 4η ώρα
6.

ΔΑΜΑΝΙΑΚΟΣ Ι.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Πέμπτη 3η ώρα
7.

ΡΟΥΣΣΗ Μ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 4η ώρα
8.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 3η ώρα
9.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 3η ώρα
10.

ΓΚΑΝΑΠΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τετάρτη 2η ώρα
11.

ΜΠΡΙΝΟΣ Π.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τετάρτη 4η ώρα
12.

ΛΕΒΕΤΣΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ Τετάρτη 5η ώρα
13.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πέμπτη 3η ώρα
14. ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΑ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 

Τετάρτη 4η ώρα
15.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ Τετάρτη 3η ώρα
16. ΜΟΥΓΙΟΣ Π. ΧΗΜΙΚΟΣ

Πεμπτη 3η ώρα

Τετάρτη 5η ώρα

17.

ΧΑΡΙΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΟΣ Πέμπτη 5η ώρα

18.

ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΓΓΛΙΚΟΣ Τετάρτη 5η ώρα

19.

 ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ  Τεταρτη 4η ώρα

ΤΣΟΥΡΜΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τετάρτη 4η ώρα

21.

 ΛΟΥΓΑΡΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  Τεταρτη 4η ωρα
22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Τετάρτη 3η ώρα
23.    
24. ΜΠΟΤΣΑΣ Κ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Τετάρτη 5η ώρα
25. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ Τετάρτη 2η ώρα