"Όλοι, χωρίς εξαίρεσιν, έχουν χρέος να  ηξεύρουν γράμματα. Η Πατρίς έχει να καταστήση σχολεία εις όλα τα χωρία για τα αρσενικά και θηλυκά παιδία. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη". 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Άρθρο 22του Ρήγα Βελεστινλή

Η Παιδεία είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και η σημαντικότερη φροντίδα όλων των ευνομούμενων κοινωνιών, που στηρίζονται στο παρελθόν, οργανώνουν το παρόν και προσβλέπουν στο μέλλον τους. Διευρύνει τους ορίζοντές μας, καλλιεργεί το μυαλό και την ψυχή, δημιουργεί ελεύθερους ανθρώπους, καλυτερεύει τον κόσμο μας. Αυτός είναι ο σκοπός και η επιδίωξή του Σχολείου μας και των καθηγητών του. Να διαμορφώσουν ανθρώπους με προσωπικότητα και ήθος, μαθητές με στόχαση βαθιά και πολλά ενδιαφέροντα.

Ο Διευθυντής

Ι. Κουφός