Ιστορικά στοιχεία

  • Η θεμελίωση των σχολών της Εστίας (όπου βρίσκεται σήμερα το Λύκειο μας) έγινε τον Ιούλιο του 1957, ενώ τα εγκαίνια με μεγάλη επισημότητα έγιναν τον Απρίλιο του 1962 από τους τότε βασιλείς Παύλο και Φρειδερίκη.
  • Τα αρχιτεκτονικά σχέδια εκπόνησε ο σημαντικός Έλληνας αρχιτέκτονας και καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θουκυδίδης Βαλεντής (1908-1982)
  • Στις 30 αίθουσες των σχολών αυτών περιελαμβάνοντο Ημερήσιο και Νυκτερινό Γυμνάσιο οικονομικής κατεύθυνσης, Νυχτερινή Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Τεχνικές Σχολές Μηχανοτεχνικών, Ηλεκτροτεχνιτών και τεχνικών Αυτοκινήτων, και Ημερήσια Οικοκυρική Σχολή Θηλέων με εργαστήρια Κοπτικής, Ραπτικής και Κεντήματος.
  • " ...Η Εστία Νέας Σμύρνης είναι αληθώς ευτυχής διότι τύχη αγαθή υπήρξε δέκτης της αγαθοεργίας του Μεγάλου Ευεργέτου μας, Αριστοτέλους Ωνάση...Το Πνευματικό μας Ιδρυμα εξοπλίζει τους φοιτώντας εις τασ σχολάς Ελληνόπαιδες δια την ευχερή εξέυρεσιν παραγωγικής εργασίας και την ανύψωσιν του βιοτικού επιπέδου αυτών..." Απόσπασμα από την ομιλία του τότε Προέδρου της Εστίας Νέας Σμύρνης Πάνου Χαλδέζου.
  • Το 1985 το σχολείο περνά στο Δημόσιο ως παράρτημα του 4ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης.
  • Το 1992 ιδρύεται το 8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις «Εστία» Ν. Σμύρνης.
  • Το 2004 καταργούνται οι Λυκειακές Τάξεις και στη θέση τους ιδρύεται το 7ο Ενιαίο Λύκειο Ν. Σμύρνης «Εστία», το οποίο συστεγάζεται με το 8ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης «Εστία».
  • Από το σχολείο αυτό έχουν αποφοιτήσει εξέχουσες προσωπικότητες πολλές εκ των οποίων στάθηκαν αρωγοί στις προσπάθειες διατήρησης και ενδυνάμωσής του, μέχρι να αποκτήσει τη σημερινή του μορφή. Οι προσπάθειές μας σήμερα επικεντρώνονται στην ενίσχυση του μαθητικού δυναμικού του σχολείου μας, στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής* και της στεγαστικής του κατάστασης ώστε να πληροί όλες τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου στο κέντρο της Ν. Σμύρνης και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών μας.

    

palio sxoleio-1       palio sxoleio-3       palio sxoleio-4     

Εγκαίνια, 1962                                                                 Εγκαίνια, 1962                                                                 Θεμελίωση, 1957