Μπορούν από σήμερα Πέμπτη, 27 Ιουνίου, να παραλαμβάνουν τα απολυτήρια τους οι μαθητές της Γ' Λυκείου, ώρες 8:30-14:00. Το σχολείο θα είναι ανοιχτό και Δευτέρα-Τρίτη 1 και 2 Ιουνίου