Μέσα σε 2 εργασιμες μέρες από την έκδοση των ενδοσχολικών αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο για αναβαθμολόγηση γραπτού. Η αιτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο