Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια ευαισθητοποίησης γονέων. Πληροφορίες εδώ