Εδώ θα βρείτε το πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής για την εκδρομή της Α' Λυκείου σε Βόλο-Πήλιο τον Απρίλιο