Φωτογραφίες από Γαλλία!milano

Στις 16 με 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική εκδρομή του Λυκείου μας στη Βόρεια Ιταλία και τη Νότια Γαλλία. Δείτε εδώ για φωτογραφίες από το ταξίδι. Για τα παραλειπόμενα του ταξιδιού διαβάστε το άρθρο των μαθητών μας εδώ!