Διάκριση στο διαγωνισμό του CERN

Ακόμα μια σημαντική διάκριση για το σχολείο μας, το 7ο Λύκειο Ν. Σμύρνης. Υπό την καθοδήγηση του φυσικού μας κ. Τσάμη, στον παγκόσμιο διαγωνισμό του C.E.R.N., Beamline paidia cernfor Schools 2016, η ομάδα του σχολείου μας συμπεριελήφθη στην λεγόμενη Short List του C.E.R.N. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις 29 καλύτερες ομάδες (μετά τις δύο πρώτες), των οποίων οι προτάσεις κρίθηκαν πολύ αξιόλογες. Πέραν των άλλων, αυτό σημαίνει ότι το σχολείο μας αποκτά πλεονέκτημα έναντι άλλων σχολείων κατά τις μελλοντικές του επισκέψεις στο διεθνές αυτό ερευνητικό κέντρο. Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 151 σχολεία από 37 χώρες. Το πείραμα που πρότεινε το σχολείο μας αφορούσε την διαπίστωση ή όχι παραβίασης της συμμετρίας CP (Charge Parity) κατά τη διάσπαση του ουδετέρου καονίου. Το καόνιο (Κ) είναι μεσόνιο και αποτελείται από δύο κουάρκ. Εάν διαπιστωνόταν παραβίαση, τότε θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να ερμηνευθεί το μυστήριο της εξαφάνισης της αντιύλης και η κυριαρχία της ύλης μετά την Μεγάλη Έκρηξη.?