Ενημέρωση γονέων

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και ώρα 11:45 με 14:05 καλούνται οι γονείς και κηδεμόμονες προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοοδο των παιδιών τους. Θα παρακαλούσαμε επίσης να ενισχύσετε το Συλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου με την εγγραφή σας και την καταβολή ετήσιας συνδρομής. Στη συγκέντρωση θα παρευρίσκονται και εκπρόσωποι του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

Η Διευθύντρια

Ελένη Δαμιανοπούλου