Εξέταση ατόμων με αναπηρίες 2017

Για οδηγίες για τις εξετάσεις στις Πανελλαδικές των ατόμων με αναπηρίες, δείτε εδώ