Εισαγωγή στις σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Για τους ενδιαφερόμενους για εισαγωγή στις σχολές Εμπορικού Ναυτικού, πληροφορίες εδώ