Εισαγωγή στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Για οδηγίες για τους υποψηφίους για το 2017 διαβάστε εδώ