Εισαγωγή στις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Για οδηγίες για τους υποψηφίους για το 2017 διαβάστε εδώ