Κατόπιν ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών από την επιτροπή, επιλέχθηκε η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Vlassopoulos Travel Service ως συμφερότερη