Εδώ θα βρείτε τις προσφορές των δύο ταξιδιωτικών γραφείων που δεν επιλέχθηκαν. 

Εδώ η προσφορά του γραφείου που επιλέχθηκε, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το ιδιωτικό συμφωνητικό και το πρακτικό του σχολείου.