Ενημερωτική συνάντηση για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού οργανώνει ο Δήμος Ν. Σμύρνης, λεπτομέρειες εδώ