Εδώ θα βρείτε τις ώρες που μπορείτε να έρχεστε στο σχολείο να ενημερώνεστε για την πρόοδο των μαθητών. Γίνονται όλες ημέρα Πέμπτη.