Η προσέλευση των μαθητών θα γίνει στις 09:30. Τα βιβλία θα δοθούν την Τρίτη.