Εδώ θα βρείτε τις προσφορές των τριών ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή του σχολείου μας στην Τσεχία το Φεβρουάριο. 

Εδώ το ιδιωτικό συμφωνητικό με το γραφείο που επιλέχθηκε και εδώ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.