Την Δευτέρα 16/10/2017 θα πραγματοποιηθεί αιμοληψία στο σχολείο μας για ενίσχυση της τράπεζας αίματος που διαθέτουμε. Μαθητές άνω των 17 μπορούν να συμμετέχουν με υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους