Απολυτήρια Γ’ Λυκείου: Ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας, καθώς και τους κηδεμόνες τους, πως τα απολυτήρια θα επιδίδονται από  την  ΠΕΜΠΤΗ   8-06-2017 μετά τις 12.00μμ

Έλεγχοι επίδοσης Α’& Β’Λυκείου: Ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄& Β’ Λυκείου του σχολείου μας, καθώς και τους κηδεμόνες τους, πως τα αποτελέσματα για την προαγωγή ή την παραπομπή των μαθητών θα ανακοινωθούν στις 6-6-17  μετά τη 1.00 το μεσημέρι. Οι έλεγχοι επίδοσης θα επιδίδονται από  την  ΠΕΜΠΤΗ 8-06-2017 μετά τις 12.00μμ.

Οσοι επιθυμούν αναβαθμολόγηση μπορούν να δουν εδώ