Για τη Β φαση των ηλεκτρονικων εγγραφων διαβάστε εδώ