Εδώ θα βρείτε το πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής για την εκδρομή στη Νότια Ιταλία.