Τη νέα υπουργική απόφαση που ρυθμίζει θέματα της σχολικής λειτουργίας όπως ο αριθμός των απουσιών μπορείτε να τη διαβάστε εδώ