Πρόγραμμα, οδηγίες και βαθμολογική κλίμακα για τις εξετάσεις στα ΤΕΦΑΑ, δείτε εδώ.