Απο την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 ως την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24.00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία για να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής-δηλώσεις προτίμησης για ΓΕΛ από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.