Εδώ θα βρείτε το πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής για την πενθήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο.