Από την Πέμπτη 20/6 , θα δίνονται οι βαθμοί προόδου των μαθητών μας. Για την Α' και Β' Λυκείου θα τους παραλάβουν οι γονείς/κηδεμόνες, ενώ για τη Γ' Λυκείου μπορούν και οι ίδιοι οι μαθητές.