Οι μαθητές της Β' Λυκείου που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή στα Γιάννενα παρακαλούνται να προσκομίσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις ως την Τρίτη 26/2.